Zo nieuw, dat je de inkt nog ruikt:

Waarom deze webshop bestaat:

Omwille van de coronacrisis werden projecten, opdrachten en evenementen in de creatieve sector afgeblazen. Na het schrappen van projectsubsidies in de kunsten, is dit opnieuw een heuse streep door de rekening van vele, vooral startende, kunstenaars. Om deze kwetsbare groep jonge kunstenaars nu, maar ook in de toekomst te kunnen blijven steunen trekt AmuseeVous de verkoop op gang van allerlei producten met designs van jonge artiesten.
De opbrengst gaat integraal naar het steunen van jonge kunstenaars. Zo bied je opnieuw zuurstof aan een hele generatie jong talent.